இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான உத்தேச சட்ட வரைவு குறித்த பொது பங்குதாரர் ஆலோசனை SOCLAM இனால்; 2019 ஜூன் 25 ஆம் திகதி காலி ஹோட்டல் அமரியில் நடைபெற்றது.

IMG 4469இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான உத்தேச சட்ட வரைவு குறித்த பொது பங்குதாரர் ஆலோசனை SOCLAM இனால்; 2019 ஜூன் 25 ஆம் திகதி காலி ஹோட்டல் அமரியில் நடைபெற்றது.

 IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search